Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Odhadovaný rating (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Rating k dnešnému dňu (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Dnes Suma 2021
15 369 136 € 15 025 492 € 14 655 039 € 14 537 474 €    
739 430 € 678 790 € 686 890 € 434 090 € 82 762 190 € 2 539 200 €
           
2 744 148 € 2 414 384 € 2 367 233 € 2 108 496 €    
483 774 € 526 708 € 443 718 € 438 188 €    
14 444 678 € 14 758 712 € 15 084 788 € 15 214 260 €    
0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %    
0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,4 %    
17,0 % 16,9 % 17,0 % 17,0 %    
14,2 % 18,9 % 19,9 % 20,0 %    
15,5 % 15,5 % 15,5 % 15,5 %    
  8,0 % 9,3 % 9,7 %    

Prihlásiť