Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Odhadovaný rating (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Rating k dnešnému dňu (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Jan. Dnes Suma 2021
15 468 855 €    
461 060 € 80 684 050 € 461 060 €
     
2 396 857 €    
501 364 €    
14 302 713 €    
0,5 %    
0,7 %    
17,0 %    
14,3 %    
15,6 %    
-2,9 %    

Prihlásiť