Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Dnes Suma 2020
17 895 697 € 18 378 594 €    
1 837 090 € 1 276 840 € 71 245 800 € 3 113 930 €
       
2 479 933 € 2 145 064 €    
437 811 € 506 902 €    
9 912 294 € 10 060 899 €    
0,5 % 0,6 %    
0,3 % 0,6 %    
18,7 % 18,6 %    
18,8 % 18,8 %    

Prihlásiť