• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069

Úvery zaistené hypotékou

Na portáli máte možnosť požiadať o úver zaistený hypotékou.

Ako to funguje?

Najprv nám musíte poslať žiadosť cez poštovú schránku. Informácie by mali obsahovať požadovanú výšku úveru, dĺžku trvania a úrokovú sadzbu. Úrokovú sadzbu nestanovujeme sami, ale ju vyhodnotí správca. Tiež požadujeme informácie o majetku vrátane adresy, katastrálneho registračného čísla, ohodnotenia (ak chýba, uveďte približnú hodnotu) a existujúcich hypoték. Musíte tiež priložiť váš výpis z účtu za posledných šesť mesiacov. Správca portálu vás potom kontaktuje a v prípade potreby si vyžiada ďalšie údaje.

Portál ponúka dve možnosti:

Najprv sa na ručenie za akúkoľvek pôžičku z portálu použije hypotéka. Následne sa zistí úverový limit a v rámci neho možno požiadať o ľubovoľný počet úverov.

Vykoná sa čakajúca žiadosť o úver. Po dosiahnutí požadovanej sumy sa v priebehu 1 – 2 dní podpíše notársky overená zmluva. Následne správca portálu úver aktivuje a suma úveru sa prevedie. V prípade tejto možnosti musia byť všetky podrobnosti transakcie vopred určené a dohodnuté.

Úvery zaistené vozidlom

Máte tiež možnosť požiadať o úver zaistený vaším autom.

Ako to funguje?

Najprv nám musíte poslať žiadosť cez poštovú schránku. Informácie by mali zahŕňať údaje o vozidle. Po zaslaní potrebných údajov zhodnotíme cenu vozidla a stanovíme maximálnu sumu úveru. Musíte tiež poslať váš výpis z účtu za posledných šesť mesiacov.

Následne sa vytvorí čakajúca žiadosť o úver. Po dosiahnutí požadovanej sumy vám bude vystavené splnomocnenie, pomocou ktorého musíte vozidlo zaregistrovať u správcu portálu Estónskej správy ciest / zistiť na SR. Po úspešnej registrácii prevedieme sumu a vy môžete vozidlo ďalej používať.

Po splatení sumy úveru bude auto zaregistrované naspäť na vás. 

Suma pôžičky:
Doba trvania pôžičky:

Splátka:

Získajte ponuku za pár minút!

* Vzor ponuky

Prihlásiť