• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069

Ako investovať?

1

Registrácia

Pri registrácii musíte zadať svoje osobné údaje, kontaktné informácie a prejsť overením vašej e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu. Nakoniec musíte podpísať podmienky používania portálu finzo.

Zákaznícke centrum portálu overí vaše údaje a môže vás požiadať o ďalšie doklady cez poštovú schránku (mailbox na webstránke).

Po overení a potvrdení Všeobecných podmienok sa aktivuje váš virtuálny účet. Potom môžete nakonfigurovať svoj investičný účet a previesť naň finančné prostriedky. Následne môžete začať investovať.

Registrácia
2

Nastavenie vašich podmienok investovania

Ak chcete začať investovať, musíte nastaviť svoj investičný účet. Systém začne investovať za vás na základe vami zadaných podmienok. Váš investičný účet môže mať až 10 rôznych nastavení alebo investičných profilov zameraných na podobné alebo odlišné typy úverov.

Môžete nastaviť maximálnu sumu, ktorú chcete investovať do jedného úveru, ako aj zvoliť najvhodnejšiu úrokovú sadzbu. Po finalizovaní vašich investičných profilov ich musíte potvrdiť svojím digitálnym podpisom. Transakcie sa môžu začať realizovať až po podpísaní profilov a prevode peňazí na váš investičný účet.

Nastaviť investičný účet
3

Prevod peňazí na váš účet na portáli

Aby ste mohli používať svoje finančné prostriedky na investovanie, musíte ich previesť na bankový účet správcu portálu, cez ktorý sa automaticky prevedú na váš virtuálny účet. Postup realizácie platby z vášho bankového účtu: Názov príjemcu: Finzo OÜ. Názov banky: SEB Pank. Účet príjemcu: IBAN: EE541010220242170225, SWIFT: EEUHEE2X. Okrem toho je nutné uviesť referenčné číslo, jedinečné pre váš účet, ktoré nájdete tu.

Vašu platbu krátko nato uvidíte ako prevod na váš virtuálny účet. Na tomto účte však prostriedky nemôžete používať na investovanie. Ak chcete začať investovať, musíte previesť zvolenú sumu na svoj investičný účet. Prevod môžete presúvať peniaze medzi vašimi účtami tu.

Po nastavení vášho investičného účtu a prevedení peňazí systém začne vyhľadávať zmluvy vhodné pre vás a uzatvárať ich bez vášho ďalšieho povolenia. Prevody peňazí sa realizujú automaticky. Minimálna suma odpísaná z vášho investičného účtu a použitá ako pôžička je 10 €.

Peniaze zo systému môžete previesť len na vlastný bankový účet.

4

Investovanie firiem

Súhlas na investovanie v mene firmy môže udeliť len jej člen predstavenstva. Je potrebné zaslať prihlášku s voľným formátom (vrátane názvu firmy, IČO, mena oprávnenej osoby a jej rodného čísla). Oprávnená osoba musí byť na portáli zaregistrovaná ako používateľ. Žiadosť možno poslať tu.

Užitočné rady

Aby ste diverzifikovali svoje investičné riziko, požičiavajte skôr menej peňazí viacerým ľuďom, ako viac peňazí jednej osobe. Celý proces je riadený Vami. Systém vykoná iba príkazy a nasleduje Vaše nastavenie. Vaše investície sú chránené tromi spôsobmi:

  1. Každý žiadateľ úver prechádza kontrolou bonity.;
  2. Dlžníci sú riešení cez portál.;
  3. Vaše investície sú chránené záručným fondom.

Prihlásiť