• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069

Ako získať pôžičku?

1

Registrácia

Pri registrácii musíte zadať svoje osobné údaje, kontaktné informácie a prejsť overením vašej e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu. Nakoniec musíte podpísať podmienky používania portálu finzo. Zákaznícke centrum portálu overí vaše údaje a môže vás požiadať o ďalšie doklady cez poštovú schránku (mailbox na webstránke). Po overení a potvrdení Všeobecných podmienok sa aktivuje váš virtuálny účet. Následne si môžete začať požičiavať.

Registrácia
2

Požiadanie o úver

Teraz môžete podať žiadosť o úver – vyberte požadovanú sumu a podmienky úveru. Portál vyhľadá najvhodnejšiu možnosť. Ak je ponuka akceptovateľná, musíte digitálne podpísať zmluvu o úvere. Požičaná suma sa zobrazí na vašom virtuálnom účte. Ak nesúhlasíte s úrokovou sadzbou, ktorú vám portál ponúka, môžete vytvoriť vlastnú ponuku a nastaviť ju maximálne na týždeň ako čakajúcu. Keď sa objaví vhodná ponuka, portál automaticky uzavrie zmluvu vo vašom mene a prevedie vypožičanú sumu na váš virtuálny účet. Ak sa k vašej žiadosti o úver za týždeň nenájde žiadna zhoda, žiadosť sa zruší.

Požiadať o pôžičku
3

Prevod peňazí z vášho virtuálneho účtu na váš bankový účet

Aby ste mohli požičané peniaze používať, musíte sumu previesť z vášho virtuálneho účtu na váš bankový účet. Môžete tak urobiť v ponuke Prevod. Peniaze zo systému môže dlžník previesť len na svoj vlastný bankový účet.

4

Splátky pôžičky

Splátky úveru vykonáva automaticky portál z vášho virtuálneho účtu. Aby ich portál mohol realizovať, musíte previesť požadovanú sumu na účet Finzo OÜ:Názov príjemcu: Finzo OÜ. Názov banky: SEB Pank. Účet príjemcu: IBAN: EE541010220242170225, SWIFT:EEUHEE2X. Okrem toho je nutné uviesť referenčné číslo, jedinečné pre váš účet, ktoré nájdete tu.


Užitočné rady

Ak je ponuka portálu Finzo príliš drahá, dajte žiadosť na pozdržanie. Investori ju budú vidieť a môžu zmeniť jej podmienky. Nemusíte prijať prvé skóre, môžete požiadať o jeho zvýšenie. Vyššie skóre Vám umožní požičať si za zvýhodnených podmienok.

Suma pôžičky:
Doba trvania pôžičky:

Splátka:

Získajte ponuku za pár minút!

* Vzor ponuky

Prihlásiť