Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Dnes Suma 2019
14 485 070 € 14 746 226 € 15 242 541 € 15 670 600 € 16 105 978 €    
1 460 890 € 1 269 030 € 1 594 710 € 1 558 600 € 1 295 710 € 58 416 350 € 7 178 940 €
             
1 734 640 € 1 628 800 € 1 641 824 € 1 637 162 € 1 497 527 €    
440 979 € 463 902 € 435 056 € 465 607 € 461 861 €    
7 523 579 € 7 696 595 € 7 889 348 € 8 049 204 € 8 204 855 €    
0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %    
0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 %    
19,7 % 19,6 % 19,7 % 19,7 % 19,7 %    
19,5 % 19,4 % 20,1 % 20,4 % 20,6 %    

Prihlásiť