Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Dnes Suma 2017
11 305 170 €    
1 131 440 € 24 600 560 € 1 131 440 €
     
1 042 487 €    
574 051 €    
1,9 %    
0,8 %    
24,4 %    
26,8 %    

Prihlásiť