Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Dnes Suma 2019
14 485 070 € 14 746 226 € 15 242 541 € 15 670 600 € 16 204 894 € 16 358 768 € 16 559 046 € 16 667 271 € 16 785 061 €    
1 460 890 € 1 269 030 € 1 594 710 € 1 558 600 € 1 641 230 € 1 288 870 € 1 312 000 € 1 238 060 € 888 780 € 63 489 580 € 12 252 170 €
                     
1 734 640 € 1 628 800 € 1 641 824 € 1 637 162 € 1 646 170 € 1 760 039 € 1 904 698 € 1 904 501 € 1 542 284 €    
440 979 € 463 902 € 435 056 € 465 607 € 455 175 € 428 098 € 426 987 € 420 119 € 473 871 €    
7 523 579 € 7 696 595 € 7 889 348 € 8 049 204 € 8 259 486 € 8 455 431 € 8 606 031 € 8 766 273 € 8 888 663 €    
0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 %    
0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,5 %    
19,7 % 19,6 % 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,6 % 19,5 % 19,4 % 19,3 %    
19,5 % 19,4 % 20,1 % 20,4 % 20,7 % 20,6 % 20,2 % 20,2 % 19,9 %    

Prihlásiť