Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Dnes Suma 2020
17 777 800 €    
1 642 230 € 69 774 100 € 1 642 230 €
     
2 387 136 €    
448 107 €    
9 888 682 €    
0,5 %    
0,3 %    
18,7 %    
18,8 %    

Prihlásiť