Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Odhadovaný rating (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Rating k dnešnému dňu (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Dnes Suma 2021
15 369 136 € 15 025 492 € 14 655 039 € 14 487 934 € 14 417 596 €    
739 430 € 678 790 € 686 890 € 676 230 € 289 160 € 83 293 490 € 3 070 500 €
             
2 744 148 € 2 414 384 € 2 367 233 € 2 350 240 € 2 097 250 €    
483 774 € 526 708 € 443 718 € 463 274 € 414 648 €    
14 444 678 € 14 758 712 € 15 084 788 € 15 319 631 € 15 396 963 €    
0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 %    
0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,7 % 0,4 %    
17,0 % 16,9 % 17,0 % 17,0 % 17,0 %    
14,2 % 18,9 % 19,9 % 20,5 % 20,6 %    
15,5 % 15,5 % 15,5 % 15,5 % 15,5 %    
  8,0 % 9,3 % 10,9 % 11,0 %    

Prihlásiť