Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Dnes Suma 2017
11 499 165 € 12 189 968 € 13 013 678 € 13 613 567 € 14 099 205 €    
1 510 290 € 1 453 770 € 1 687 540 € 1 483 500 € 1 367 630 € 30 971 850 € 7 502 730 €
             
1 147 471 € 1 245 476 € 1 393 930 € 1 492 505 € 1 530 600 €    
548 227 € 556 133 € 565 752 € 558 648 € 565 490 €    
1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,5 %    
0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,8 %    
24,5 % 24,4 % 24,3 % 24,1 % 23,9 %    
26,8 % 26,6 % 26,4 % 26,1 % 26,0 %    

Prihlásiť