Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Dnes Suma 2020
17 895 697 € 18 460 739 € 18 421 946 € 18 037 517 € 17 738 864 € 17 420 916 € 17 391 311 € 17 077 586 € 16 869 008 €    
1 837 090 € 1 796 490 € 1 202 280 € 657 380 € 734 640 € 773 540 € 1 050 240 € 875 580 € 602 520 € 77 661 630 € 9 529 760 €
                     
2 479 933 € 2 452 800 € 2 699 104 € 2 756 541 € 3 064 905 € 3 386 335 € 3 522 712 € 3 297 601 € 2 678 176 €    
437 811 € 433 217 € 451 882 € 438 356 € 490 898 € 480 006 € 509 866 € 525 925 € 622 147 €    
9 912 294 € 10 184 605 € 10 490 554 € 10 778 975 € 11 104 054 € 11 489 536 € 11 863 900 € 12 357 474 € 12 650 273 €    
0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 %    
0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 0,6 % 1,0 %    
18,7 % 18,6 % 18,6 % 18,4 % 18,2 % 17,9 % 17,6 % 17,4 % 17,4 %    
18,8 % 18,9 % 19,2 % 19,9 % 20,4 % 20,6 % 20,3 % 20,7 % 21,6 %    

Prihlásiť