Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Dnes Suma 2019
14 485 070 € 14 746 226 € 15 242 541 € 15 670 600 € 16 204 894 € 16 358 768 € 16 492 736 €    
1 460 890 € 1 269 030 € 1 594 710 € 1 558 600 € 1 641 230 € 1 288 870 € 919 070 € 60 969 810 € 9 732 400 €
                 
1 734 640 € 1 628 800 € 1 641 824 € 1 637 162 € 1 646 170 € 1 760 039 € 1 619 346 €    
440 979 € 463 902 € 435 056 € 465 607 € 455 175 € 428 098 € 464 742 €    
7 523 579 € 7 696 595 € 7 889 348 € 8 049 204 € 8 259 486 € 8 455 431 € 8 536 555 €    
0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,6 %    
0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %    
19,7 % 19,6 % 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,6 % 19,5 %    
19,5 % 19,4 % 20,1 % 20,4 % 20,7 % 20,6 % 20,4 %    

Prihlásiť