Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Dnes Suma 2020
17 895 697 € 18 460 739 € 18 426 933 €    
1 837 090 € 1 796 490 € 1 184 490 € 72 949 940 € 4 818 070 €
         
2 479 933 € 2 452 800 € 2 699 104 €    
437 811 € 433 217 € 451 882 €    
9 912 294 € 10 184 605 € 10 490 554 €    
0,5 % 0,5 % 0,5 %    
0,3 % 0,3 % 0,4 %    
18,7 % 18,6 % 18,6 %    
18,8 % 18,9 % 19,2 %    

Prihlásiť