Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Dnes Suma 2018
15 215 071 € 14 970 328 € 14 763 104 € 14 635 375 € 14 563 646 € 14 331 347 € 14 209 719 € 14 061 438 € 13 928 959 €    
1 018 020 € 830 170 € 927 210 € 967 970 € 1 010 720 € 936 550 € 965 980 € 939 610 € 709 890 € 47 969 810 € 8 306 120 €
                     
2 029 925 € 2 024 095 € 2 079 352 € 2 118 432 € 2 079 495 € 1 873 862 € 1 914 971 € 1 867 896 € 1 583 916 €    
524 033 € 500 881 € 516 364 € 519 510 € 552 531 € 479 008 € 504 643 € 478 689 € 467 940 €    
4 888 215 € 5 138 956 € 5 387 884 € 5 619 718 € 5 877 193 € 6 194 320 € 6 416 041 € 6 694 492 € 6 867 021 €    
1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 %    
0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 %    
21,6 % 21,3 % 21,0 % 20,7 % 20,5 % 20,4 % 20,2 % 20,1 % 20,0 %    
21,9 % 21,7 % 21,1 % 20,6 % 20,1 % 19,4 % 19,0 % 19,4 % 19,4 %    

Prihlásiť