Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Dnes Suma 2017
11 499 165 € 12 189 968 € 12 856 879 €    
1 510 290 € 1 453 770 € 1 362 670 € 27 795 850 € 4 326 730 €
         
1 147 471 € 1 245 476 € 1 350 801 €    
548 227 € 556 133 € 565 529 €    
1,8 % 1,8 % 1,7 %    
0,6 % 0,7 % 0,8 %    
24,5 % 24,4 % 24,3 %    
26,8 % 26,6 % 26,5 %    

Prihlásiť