Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Dnes Suma 2019
14 367 109 €    
1 013 120 € 52 250 530 € 1 013 120 €
     
1 467 019 €    
452 567 €    
7 474 160 €    
0,7 %    
0,3 %    
19,7 %    
19,3 %    

Prihlásiť