Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Dnes Suma 2017
11 499 165 € 12 189 968 € 13 013 678 € 13 489 896 €    
1 510 290 € 1 453 770 € 1 687 540 € 1 114 460 € 29 235 180 € 5 766 060 €
           
1 147 471 € 1 245 476 € 1 393 930 € 1 381 524 €    
548 227 € 556 133 € 565 752 € 602 289 €    
1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,7 %    
0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,8 %    
24,5 % 24,4 % 24,3 % 24,1 %    
26,8 % 26,6 % 26,4 % 26,2 %    

Prihlásiť