Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Dnes Suma 2017
11 499 165 € 12 050 436 €    
1 510 290 € 1 076 190 € 26 055 600 € 2 586 480 €
       
1 147 471 € 1 083 366 €    
548 227 € 563 286 €    
1,8 % 1,8 %    
0,6 % 0,7 %    
24,5 % 24,4 %    
26,8 % 26,6 %    

Prihlásiť