Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Dnes Suma 2018
15 215 071 € 14 970 328 € 14 763 104 € 14 680 444 €    
1 018 020 € 830 170 € 927 210 € 692 030 € 43 131 120 € 3 467 430 €
           
2 029 925 € 2 024 095 € 2 079 352 € 1 811 082 €    
524 033 € 500 881 € 516 364 € 528 748 €    
4 888 215 € 5 138 956 € 5 387 884 € 5 545 973 €    
1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %    
0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,6 %    
21,6 % 21,3 % 21,0 % 20,8 %    
21,9 % 21,7 % 21,1 % 20,7 %    

Prihlásiť