Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Dnes Suma 2020
17 895 697 € 18 460 739 € 18 421 946 € 18 037 517 € 17 817 338 €    
1 837 090 € 1 796 490 € 1 202 280 € 657 380 € 624 200 € 74 249 310 € 6 117 440 €
             
2 479 933 € 2 452 800 € 2 699 104 € 2 756 541 € 2 754 371 €    
437 811 € 433 217 € 451 882 € 438 356 € 504 081 €    
9 912 294 € 10 184 605 € 10 490 554 € 10 778 975 € 11 031 674 €    
0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 %    
0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,5 %    
18,7 % 18,6 % 18,6 % 18,4 % 18,2 %    
18,8 % 18,9 % 19,2 % 19,9 % 20,4 %    

Prihlásiť