Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Dnes Suma 2017
11 499 165 € 12 189 968 € 13 013 678 € 13 613 567 € 14 125 273 € 14 266 010 € 14 461 697 €    
1 510 290 € 1 453 770 € 1 687 540 € 1 483 500 € 1 523 540 € 1 151 610 € 895 400 € 33 174 770 € 9 705 650 €
                 
1 147 471 € 1 245 476 € 1 393 930 € 1 492 505 € 1 571 554 € 1 641 503 € 1 588 337 €    
548 227 € 556 133 € 565 752 € 558 648 € 575 273 € 569 770 € 599 056 €    
1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,5 %    
0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,9 %    
24,5 % 24,4 % 24,3 % 24,1 % 23,9 % 23,7 % 23,6 %    
26,8 % 26,6 % 26,4 % 26,1 % 25,9 % 25,8 % 25,6 %    

Prihlásiť