Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Odhadovaný rating (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Rating k dnešnému dňu (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Dnes Suma 2021
15 369 136 € 15 102 094 €    
739 430 € 619 220 € 81 581 640 € 1 358 650 €
       
2 744 148 € 2 443 317 €    
483 774 € 485 830 €    
14 444 678 € 14 723 385 €    
0,4 % 0,5 %    
0,6 % 0,6 %    
17,0 % 16,9 %    
14,2 % 13,8 %    
15,5 % 15,5 %    
-4,5 % -5,8 %    

Prihlásiť