Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Dnes Suma 2018
15 215 071 € 15 052 223 €    
1 018 020 € 553 070 € 41 234 780 € 1 571 090 €
       
2 029 925 € 1 749 784 €    
524 033 € 537 167 €    
4 888 215 € 5 057 072 €    
1,0 % 1,0 %    
0,6 % 0,5 %    
21,6 % 21,3 %    
21,9 % 21,8 %    

Prihlásiť