Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Suma 2015
3 601 973 € 3 620 740 € 3 712 090 € 3 826 878 € 3 911 508 € 3 966 259 € 4 147 945 € 4 260 108 € 4 381 335 € 4 537 849 € 4 661 494 € 5 051 201 €  
272 240 € 245 280 € 333 220 € 364 920 € 312 580 € 309 100 € 437 670 € 352 950 € 399 870 € 455 060 € 421 930 € 729 390 € 4 634 210 €
                         
321 595 € 309 065 € 371 707 € 358 475 € 329 610 € 400 868 € 378 959 € 425 545 € 453 829 € 450 697 € 423 292 € 420 734 €  
624 358 € 638 668 € 642 707 € 642 906 € 665 833 € 645 256 € 639 678 € 643 683 € 641 722 € 640 894 € 659 093 € 629 782 €  
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
7,4 % 7,4 % 7,1 % 6,8 % 6,8 % 6,3 % 6,0 % 5,8 % 5,6 % 5,4 % 5,3 % 4,7 %  
3,7 % 2,7 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 3,0 % 2,3 %  
24,6 % 24,5 % 24,4 % 24,2 % 24,1 % 24,5 % 24,3 % 24,2 % 23,9 % 23,7 % 23,8 % 24,1 %  
27,0 % 27,3 % 27,2 % 26,9 % 26,7 % 27,1 % 26,3 % 25,9 % 25,1 % 24,2 % 23,9 % 24,0 %  

Prihlásiť