Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Suma 2014
2 259 447 € 2 348 808 € 2 399 373 € 2 437 016 € 2 520 872 € 2 714 702 € 2 920 685 € 3 040 043 € 3 148 479 € 3 181 210 € 3 317 399 € 3 541 511 €  
264 880 € 223 990 € 204 050 € 188 060 € 241 010 € 365 220 € 407 800 € 288 000 € 299 690 € 244 500 € 335 300 € 447 680 € 3 510 180 €
                         
272 136 € 278 817 € 323 551 € 322 429 € 285 985 € 291 080 € 246 691 € 230 408 € 269 844 € 261 361 € 283 599 € 270 375 €  
287 645 € 305 737 € 335 834 € 383 551 € 445 004 € 472 236 € 500 266 € 542 962 € 567 615 € 576 880 € 585 210 € 611 851 €  
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
4,7 % 4,8 % 5,4 % 6,4 % 7,6 % 7,8 % 7,7 % 8,0 % 8,1 % 8,0 % 7,7 % 7,5 %  
4,0 % 4,0 % 4,7 % 6,1 % 7,5 % 7,7 % 7,6 % 7,9 % 7,8 % 7,2 % 6,0 % 4,8 %  
26,1 % 24,7 % 23,5 % 24,1 % 23,4 % 23,8 % 24,5 % 24,7 % 24,8 % 24,6 % 24,5 % 24,8 %  
26,7 % 25,1 % 23,9 % 23,1 % 21,9 % 22,7 % 23,8 % 24,0 % 23,9 % 24,3 % 25,3 % 26,5 %  

Prihlásiť