• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069

Cenník

Výdavky vypožičiavateľa
Služba Poplatok
Zmluvný poplatok (krátkodobý úver) 0,00 €
Zmluvný poplatok (dlhodobý úver) 2.00% zo sumy úveru, ale nie menej ako 5,00 €
Platby do záručného fondu 0.00% - 5.00% zo sumy úveru
Poplatok za predčasné ukončenie 10,00 € + 1 úroky za 1 mesiac
Poplatok za predĺženie pôžičky (krátkodobý úver) 5,00 €
Poplatok za predĺženie pôžičky (dlhodobý úver) 3,00 €
Prevody z virtuálneho účtu na bankový účet 0,50 €
Poplatok za upomienku k omeškaniu platby do 30,00 €
Výdavky investora
Služba Poplatok
Provízia 25,00% z celkového úroku za úver
Prevody z virtuálneho účtu na bankový účet 0,50 €
Suma pôžičky:
Doba trvania pôžičky:

Splátka:

Získajte ponuku za pár minút!

* Vzor ponuky

Prihlásiť