Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Suma 2019
14 485 070 € 14 746 226 € 15 242 541 € 15 670 600 € 16 204 894 € 16 358 768 € 16 559 046 € 16 667 271 € 16 827 690 € 17 030 611 € 17 017 765 € 17 349 792 €  
1 460 890 € 1 269 030 € 1 594 710 € 1 558 600 € 1 641 230 € 1 288 870 € 1 312 000 € 1 238 060 € 1 367 240 € 1 435 970 € 1 210 210 € 1 517 650 € 16 894 460 €
                         
1 734 640 € 1 628 800 € 1 641 824 € 1 637 162 € 1 646 170 € 1 760 039 € 1 904 698 € 1 904 501 € 2 006 669 € 2 209 093 € 2 152 492 € 2 460 977 €  
440 979 € 463 902 € 435 056 € 465 607 € 455 175 € 428 098 € 426 987 € 420 119 € 432 375 € 411 175 € 433 772 € 444 190 €  
7 523 579 € 7 696 595 € 7 889 348 € 8 049 204 € 8 259 486 € 8 455 431 € 8 606 031 € 8 766 273 € 8 979 765 € 9 196 613 € 9 424 004 € 9 639 283 €  
0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %  
0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 %  
19,7 % 19,6 % 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,6 % 19,5 % 19,4 % 19,3 % 19,1 % 19,0 % 18,8 %  
19,5 % 19,4 % 20,1 % 20,4 % 20,7 % 20,6 % 20,2 % 20,2 % 19,8 % 19,7 % 19,4 % 19,0 %  

Prihlásiť