Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Dnes Suma 2019
14 485 070 € 14 746 226 € 14 984 342 €    
1 460 890 € 1 269 030 € 1 026 200 € 54 993 530 € 3 756 120 €
         
1 734 640 € 1 628 800 € 1 381 723 €    
440 979 € 463 902 € 465 087 €    
7 523 579 € 7 696 595 € 7 826 027 €    
0,6 % 0,6 % 0,6 %    
0,3 % 0,2 % 0,2 %    
19,7 % 19,6 % 19,7 %    
19,5 % 19,4 % 20,0 %    

Prihlásiť