Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Suma 2012
267 664 € 315 910 € 371 235 € 395 061 € 437 201 € 481 789 € 510 781 € 538 232 € 595 152 € 632 932 € 637 624 € 714 600 €  
74 070 € 81 690 € 93 470 € 65 530 € 87 830 € 96 410 € 82 330 € 77 090 € 104 630 € 97 520 € 80 200 € 162 510 € 1 103 280 €
                         
0 € 31 834 € 44 027 € 42 321 € 48 804 € 46 786 € 59 665 € 67 437 € 72 515 € 76 447 € 74 206 € 78 661 €  
0 € 25 624 € 29 888 € 31 150 € 40 219 € 48 574 € 55 879 € 67 260 € 81 230 € 91 864 € 86 608 € 78 127 €  
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
  4,9 % 4,9 % 4,5 % 5,3 % 5,5 % 5,6 % 6,0 % 6,4 % 7,0 % 6,4 % 5,3 %  
  4,9 % 4,9 % 4,5 % 5,3 % 5,4 % 5,4 % 5,9 % 6,2 % 6,9 % 6,3 % 5,0 %  
  36,2 % 32,8 % 31,5 % 31,3 % 30,1 %   27,5 % 26,9 % 26,0 % 26,8 % 27,8 %  
                         

Prihlásiť