Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Vnútorná miera výnosnosti
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Suma 2013
794 314 € 868 237 € 992 013 € 1 086 474 € 1 156 568 € 1 224 154 € 1 301 118 € 1 442 769 € 1 595 579 € 1 743 408 € 1 925 885 € 2 121 692 €  
163 010 € 157 150 € 219 470 € 179 870 € 176 220 € 165 260 € 187 760 € 241 470 € 253 570 € 272 420 € 300 250 € 339 370 € 2 655 820 €
                         
90 607 € 116 074 € 126 643 € 145 074 € 139 995 € 142 353 € 141 608 € 141 811 € 165 696 € 178 786 € 166 831 € 204 998 €  
80 545 € 80 831 € 87 129 € 113 699 € 146 194 € 163 291 € 184 786 € 196 322 € 211 198 € 230 871 € 252 382 € 263 816 €  
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €  
4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,3 % 4,4 % 4,5 % 4,5 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,5 % 4,4 %  
4,4 % 3,7 % 3,1 % 3,2 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,8 % 3,6 %  
28,0 % 27,1 % 26,1 % 26,2 % 24,3 % 24,3 % 24,7 % 25,2 % 25,9 % 26,5 % 26,1 % 26,8 %  
                  27,1 % 27,2 % 27,0 %  

Prihlásiť