• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069
 Veľké porovnanie: Tradičné vs. kolektívne investovanie
13.12.2017

Veľké porovnanie: Tradičné vs. kolektívne investovanie

Väčšina ľudí si zvykne robiť plány, ako čo najvhodnejšie naložiť so svojimi voľnými finančnými prostriedkami. Klasická definícia znie, že investovanie je dlhodobý proces s cieľom zhodnotiť finančné prostriedky. Aký spôsob investovania je však ten najvhodnejší, aby sa úspory čo najefektívnejšie zhodnotili: tradičné alebo kolektívne investovanie?

Najčastejšou voľbou je nechať banku, aby sa o financie postarala vo forme vybraných sporiacich a investičných produktov od termínovaných vkladov cez podielové fondy až k hypotekárnym záložným listom. Avšak efektívne investovať je možné aj bez banky.

 

Termínované vklady

Termínované vklady sú skôr vnímané ako forma sporenia, kedy sú financie na určitý čas uložené v banke za účelom dosiahnutia vopred stanoveného výnosu. Nevýhodou sú sankcie pri výbere peňazí pred lehotou ukončenia viazanosti a zanedbateľné zhodnotenie.

 

Hypotekárne záložné listy

Investovanie do hypotekárnych záložných listov je jednou z najbezpečnejších investícií, pretože sú kryté záložným právom k nehnuteľnostiam. No každá výhoda si vyberie svoju daň, v tomto prípade to znamená nízky výnos.

 

Dlhopisy

Nákup dlhopisov predstavuje nákup cenných papierov, ktoré oprávňujú ich držiteľa požadovať od dlžníka úroky za dobu platnosti dlhopisu a po skončení tejto doby vyplatenie nominálnej hodnoty. Zabezpečia vyšší výnos ako napríklad termínovaný vklad, s čím je spojené aj vyššie riziko návratnosti.

 

Akcie

Akcie sú cenné papiere, ktorých vlastníctvo môže predstavovať vysoký výnos, ale aj najvyššiu mieru rizika straty. Všetko závisí od hospodárenia firmy, ktorej akcie investor nakúpil.

 

Zlato

V minulosti predstavoval nákup zlata zabezpečenie bohatstva. Dnes je zlato nositeľom reálnej hodnoty peňazí, avšak jeho výnosnosť je možné pocítiť až v dlhodobom horizonte, možno desaťročiach a dôležitým faktorom je, samozrejme, aj jeho množstvo.

 

Nehnuteľnosti

Ideálnou investíciou, ktorá dokáže vďaka prenájmu pravidelne produkovať stabilné výnosy, a tým zabezpečiť stálu formu príjmu, je nehnuteľnosť. Nevýhodami sú: vysoký vstupný kapitál, ktorým je potrebné nehnuteľnosť kúpiť, a tiež náklady spojené na opravu a údržbu.

 

Podielové fondy

Výhodou pri tejto forme kolektívneho investovania je, že investor si môže kúpiť podielové listy už za relatívne nízke sumy. Pri ich kúpe sa rozhoduje na základe miery rizika, ktorú je ochotný podstúpiť. Môžu byť nízko rizikové peňažné cez stredne rizikové zmiešané po agresívnejšie typy fondov (akciové) s vysokou mierou rizika. Akciové fondy vedia ponúknuť zaujímavý vysoký výnos, čo však so sebou prináša aj vysoké riziko straty časti prostriedkov. Netreba zabúdať ani na poplatky spojené s investíciou, a to na vstupné poplatky, či poplatky za správu fondu.

 

Kolektívne investovanie

Osobitú úlohu zohráva investovanie mimo banku: kolektívne investovanie. Ide o investíciu – požičiavanie voľných finančných prostriedkov naraz viacerým fyzickým osobám, ktoré si naopak potrebujú požičať. Výhodou je, že postup pri investícií nie je zbytočne byrokratický a systém je veľmi jednoduchý. Investor si sám určuje úrok aj výšku investície (pôžičky) a sám si vyberá, komu požičia.

Začať môžete jednoducho tu.

Suma pôžičky:
Doba trvania pôžičky:

Splátka:

Získajte ponuku za pár minút!

* Vzor ponuky

Prihlásiť