Fantastická 4 podielových fondov. Investujte dlhodobo a bez inflácie

Napísané dňa 11.05.2016

Fantastická 4 podielových fondov. Investujte dlhodobo a bez inflácie

Na investovanie máme viacero možností a my sa teraz pozrieme práve na podielové fondy. Povieme si niečo viac o základných typoch fondov, aby ste poznali rozdiely medzi nimi.

Fondy peňažného trhu

Tento typ investície je vhodný napríklad aj pre začiatočníkov. Investujete totiž do krátkodobých finančných nástrojov na trhu. Peniaze ukladáte približne na 1 rok. Výhodou týchto fondov je minimálne riziko, no to sprevádzajú aj nižšie výnosy. Vo väčšine prípadov však majú lepšiu výnosnosť ako krátkodobé termínované účty v bankách. Peniaze máte k dispozícii kedykoľvek bez sankčných poplatkov.

Dlhopisové fondy

Ak chcete investovať na dobu dlhšiu ako jeden rok (napr. 2 až 3 roky), vyberte si dlhopisové fondy. Prinesú vám vyšší výnos ako peňažné fondy, no sú o niečo rizikovejšie kvôli rastu kurzu (ten sa môže meniť). Ide najmä o fondy , ktoré majú časť portfólia v zahraničných dlhopisoch.

Akciové fondy

Tieto fondy sú naozaj výnosné, ale ich hodnota vie poriadne zakolísať. Preto by s nimi mali narábať skúsenejší investori, ktorým neprekážajú poklesy a výkyvy hodnoty podielu. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov. Existujú fondy, ktoré investujú do jedného sektora. No sú aj viacsektorové, ktoré rozložia riziko medzi niekoľko sektorov. Je známe, že keď je akciový fond zameraný čo najužšie, tým môže byť jeho výnos alebo strata vyššia.

Fondy fondov

Fondy fondov nakupujú do portfólia podielové listy iných fondov. Ponúkajú nižšie riziko z dôvodu väčšieho rozloženia investície a ľahký prístup na zahraničné akciové trhy. No majú veľmi špecifickú nákladovú štruktúru a musia uhradiť všetky náklady. Je vhodné do nich investovať na viac ako 3 roky.

Prihlásiť