Pôžička za krokom

KROK 1 – Registrácia

Pri registrácii musíte zadať svoje osobné údaje, kontaktné informácie a prejsť overením vašej e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu. Nakoniec musíte podpísať Všeobecné podmienky.

Zákaznícke centrum portálu overí vaše údaje a môže vás požiadať o ďalšie doklady cez poštovú schránku (mailbox na webstránke).

Po overení a potvrdení Všeobecných podmienok sa aktivuje váš virtuálny účet. Následne si môžete začať požičiavať.

Zaregistrujte sa

KROK 2 – Požiadanie o úver

Teraz môžete podať žiadosť o úver – vyberte požadovanú sumu a podmienky úveru. Portál vyhľadá najvhodnejšiu možnosť. Ak je ponuka akceptovateľná, musíte digitálne podpísať zmluvu o úvere. Požičaná suma sa zobrazí na vašom virtuálnom účte.

Ak nesúhlasíte s úrokovou sadzbou, ktorú vám portál ponúka, môžete vytvoriť vlastnú ponuku a nastaviť ju maximálne na týždeň ako čakajúcu. Keď sa objaví vhodná ponuka, portál automaticky uzavrie zmluvu vo vašom mene a prevedie vypožičanú sumu na váš virtuálny účet.

Ak sa k vašej žiadosti o úver za týždeň nenájde žiadna zhoda, žiadosť sa zruší.

Požiadať o úver môžete v ponuke Získať úver.

KROK 3 – Prevod peňazí z vášho virtuálneho účtu na váš bankový účet

Aby ste mohli požičané peniaze používať, musíte sumu previesť z vášho virtuálneho účtu na váš bankový účet. Môžete tak urobiť v ponuke Prevod.

Peniaze zo systému môže dlžník previesť len na svoj vlastný bankový účet.

KROK 4 – Splátky úveru

Splátky úveru vykonáva automaticky portál z vášho virtuálneho účtu. Aby ich portál mohol realizovať, musíte previesť požadovanú sumu na účet Finzo OÜ:

Názov príjemcu: Finzo OÜ. Názov banky: SEB. Účet príjemcu: IBAN: EE541010220242170225, SWIFT:EEUHEE2X. Okrem toho je nutné uviesť referenčné číslo, jedinečné pre váš účet, ktoré nájdete v ponuke k prevodu.

Prihlásiť