Cenník

Služba Cena
Estónsky cenník 
Poplatok za zmluvu (krátkodobý úver) 0 €
Poplatok za zmluvu (dlhodobý úver) 2 % zo sumy úveru, ale nie menej ako 5 €
Provízia 25 % z celkového úroku za úver
Platby do záručného fondu 5 % zo sumy úveru
Poplatok za predčasné ukončenie 10 € + úroky za 1 mesiac
Poplatok za predĺženie pôžičky (krátkodobý úver) 5 €
Poplatok za predĺženie pôžičky (dlhodobý úver) 3 €
Poplatok za stanovenie úverového hodnotenia 0,00 €
Prevody v rámci portálu 0,00 €
Prevody z virtuálneho účtu na bankový účet 0,50 €
Poplatok za upomienku k omeškaniu platby do 30 €
Poplatok za správu úverového registra 20 €
   

Prihlásiť