Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Odhadovaný rating (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Rating k dnešnému dňu (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Dnes Suma 2021
15 369 136 € 15 025 492 € 14 655 039 € 14 487 934 € 14 455 115 € 14 445 566 € 14 400 352 € 14 266 910 € 12 998 592 €    
739 430 € 678 790 € 686 890 € 676 230 € 840 410 € 798 130 € 842 620 € 726 740 € 613 770 € 86 826 000 € 6 603 010 €
                     
2 744 148 € 2 414 384 € 2 367 233 € 2 350 240 € 2 530 584 € 2 560 114 € 2 483 460 € 2 596 433 € 1 493 263 €    
483 774 € 526 708 € 443 718 € 463 274 € 449 983 € 416 165 € 448 902 € 386 525 € 359 150 €    
14 444 678 € 14 758 712 € 15 084 788 € 15 319 631 € 15 516 820 € 15 750 895 € 16 038 511 € 16 315 324 € 16 442 945 €    
0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,3 %    
0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,7 % 0,4 % 0,2 % 0,5 % 0,3 % 0,2 %    
17,0 % 16,9 % 17,0 % 17,0 % 16,9 % 16,9 % 16,8 % 16,7 % 16,7 %    
14,2 % 18,9 % 19,9 % 20,5 % 21,0 % 20,9 % 21,0 % 20,8 % 21,2 %    
15,5 % 15,5 % 15,5 % 15,5 % 15,4 % 15,4 % 15,4 % 15,3 % 15,6 %    
  8,0 % 9,3 % 10,9 % 11,5 % 10,8 % 10,7 % 10,1 % 12,8 %    

Prihlásiť