• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069

Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Odhadovaný rating (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Rating k dnešnému dňu (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Suma 2020
17 907 607 € 18 470 939 € 18 430 156 € 18 044 377 € 17 743 474 € 17 424 806 € 17 393 508 € 17 078 115 € 16 681 691 € 16 236 859 € 15 870 782 € 15 620 576 €  
1 837 090 € 1 796 490 € 1 202 280 € 657 380 € 734 640 € 773 540 € 1 050 240 € 875 580 € 869 180 € 804 100 € 707 010 € 783 590 € 12 091 120 €
                         
2 479 933 € 2 452 800 € 2 699 104 € 2 756 541 € 3 064 905 € 3 386 335 € 3 522 712 € 3 297 601 € 2 952 213 € 2 914 421 € 2 772 002 € 2 631 316 €  
437 811 € 433 217 € 451 882 € 438 356 € 490 898 € 480 006 € 509 866 € 525 925 € 527 218 € 466 068 € 473 470 € 491 584 €  
9 912 294 € 10 184 605 € 10 490 554 € 10 778 975 € 11 104 054 € 11 489 536 € 11 863 900 € 12 357 474 € 12 898 046 € 13 415 499 € 13 761 231 € 14 133 985 €  
0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,5 %  
0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,7 %  
18,7 % 18,6 % 18,6 % 18,4 % 18,2 % 17,9 % 17,6 % 17,4 % 17,4 % 17,3 % 17,2 % 17,1 %  
18,8 % 18,9 % 19,2 % 19,9 % 20,4 % 20,6 % 20,3 % 20,7 % 21,9 % 23,1 % 24,6 % 14,5 %  
                      15,6 %  
                         

Prihlásiť