• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069

Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Odhadovaný rating (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Rating k dnešnému dňu (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Suma 2019
14 485 070 € 14 746 226 € 15 242 541 € 15 670 600 € 16 204 894 € 16 358 768 € 16 559 046 € 16 667 271 € 16 827 690 € 17 030 611 € 17 017 765 € 17 349 792 €  
1 460 890 € 1 269 030 € 1 594 710 € 1 558 600 € 1 641 230 € 1 288 870 € 1 312 000 € 1 238 060 € 1 367 240 € 1 435 970 € 1 210 210 € 1 517 650 € 16 894 460 €
                         
1 734 640 € 1 628 800 € 1 641 824 € 1 637 162 € 1 646 170 € 1 760 039 € 1 904 698 € 1 904 501 € 2 006 669 € 2 209 093 € 2 152 492 € 2 460 977 €  
440 979 € 463 902 € 435 056 € 465 607 € 455 175 € 428 098 € 426 987 € 420 119 € 432 375 € 411 175 € 433 772 € 444 190 €  
7 523 579 € 7 696 595 € 7 889 348 € 8 049 204 € 8 259 486 € 8 455 431 € 8 606 031 € 8 766 273 € 8 979 765 € 9 196 613 € 9 424 004 € 9 639 283 €  
0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %  
0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 %  
19,7 % 19,6 % 19,7 % 19,7 % 19,7 % 19,6 % 19,5 % 19,4 % 19,3 % 19,1 % 19,0 % 18,8 %  
19,5 % 19,4 % 20,1 % 20,4 % 20,7 % 20,6 % 20,2 % 20,2 % 19,8 % 19,7 % 19,4 % 19,0 %  
                         
                         

Prihlásiť