• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069

Prehľad portálu

 
Zostatok portfólia
Investície a pôžičky
Pohľadávky po splatnosti
Žltá
Červená
Predané úvery
Zlé pôžičky
Posledných 12 mesiacov
Odhadovaný rating (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Rating k dnešnému dňu (XIRR)
Posledných 12 mesiacov
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Suma 2018
15 215 071 € 14 970 328 € 14 763 104 € 14 635 375 € 14 563 646 € 14 331 347 € 14 209 719 € 14 061 438 € 13 927 017 € 13 866 897 € 13 963 257 € 14 035 809 €  
1 018 020 € 830 170 € 927 210 € 967 970 € 1 010 720 € 936 550 € 965 980 € 939 610 € 869 820 € 1 032 470 € 1 070 390 € 1 004 810 € 11 573 720 €
                         
2 029 925 € 2 024 095 € 2 079 352 € 2 118 432 € 2 079 495 € 1 873 862 € 1 914 971 € 1 867 896 € 1 628 497 € 1 579 991 € 1 544 937 € 1 827 642 €  
524 033 € 500 881 € 516 364 € 519 510 € 552 531 € 479 008 € 504 643 € 478 689 € 474 949 € 462 630 € 439 375 € 447 386 €  
4 888 215 € 5 138 956 € 5 387 884 € 5 619 718 € 5 877 193 € 6 194 320 € 6 416 041 € 6 694 492 € 6 888 856 € 7 106 170 € 7 275 852 € 7 395 384 €  
1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,7 %  
0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %  
21,6 % 21,3 % 21,0 % 20,7 % 20,5 % 20,4 % 20,2 % 20,1 % 20,0 % 19,9 % 19,9 % 19,8 %  
21,9 % 21,7 % 21,1 % 20,6 % 20,1 % 19,4 % 19,0 % 19,4 % 19,5 % 19,3 % 19,1 % 19,1 %  
                         
                         

Prihlásiť