• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069
 Viete aké sú vaše práva, ak splácate pôžičku?
19.04.2018

Viete aké sú vaše práva, ak splácate pôžičku?

Ako získať úver, vie snáď každý. Reklamy na jednoduché úvery, pôžičky a hypotéky na nás skáču doslova z každého rohu. Aj vďaka tomu už polovica z nás nejaký druh dlžoby má. Oveľa menej však vieme o tom, aké práva máme ako spotrebitelia, keď príde na splácanie. Tie vám totiž v banke ani v reklame nepovedia.

 

Splácate spotrebiteľský úver?

Hoci sa slovíčka úver, pôžička a hypotéka často zamieňajú, neznamenajú úplne to isté. Každé z týchto slovíčok opisuje iný „právny vzťah”. Taktiež pravidlá a zákony, ktoré sa ich týkajú, môžu byť rozdielne. Nakoľko si ľudia na Slovensku v posledných rokoch berú rekordne veľa spotrebiteľských úverov, v tomto článku sa dozviete viac o vašich právach pri tomto druhu úveru.

Spotrebiteľský úver (pozor, nie spotrebný – tento výraz označuje iný druh úveru!) znamená, že vám firma (banka, leasingová spoločnosť, splátková spoločnosť) požičia peniaze na nákup určitej veci. Môže mať veľa rôznych podôb: od povoleného prečerpania na vašej kreditnej karte cez leasing alebo kúpu na splátky až po úver na čokoľvek. Od hypotéky sa líši tým, že nie je krytý nehnuteľnosťou.

Tento druh úveru musí spĺňať dve podmienky:

● nesmie presiahnuť výšku 75 000 eur,

● nesmie byť požičaný na obdobie kratšie ako 3 mesiace.

Dôležitým detailom tiež je, že na ľudí so spotrebiteľským úverom sa vzťahujú „práva spotrebiteľa” – čo pre vás môže znamenať lepšie podmienky, viac informácií a špeciálne výhody oproti bežným úverom. Poďme sa pozrieť na 3 najdôležitejšie:

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Viete, že aj úver môžete „reklamovať”? Ak ste podpísali zmluvu o úvere a z nejakého dôvodu ste sa rozhodli, že oň viac nemáte záujem, môžete ho do 14 dní vrátiť. Stačí požičanú sumu v plnej výške vrátiť danej inštitúcii.

Budete však musieť splatiť aj časť úrokov, ktoré vám „ubehli” za čas, pokým ste sa rozhodli úver vrátiť. Váš veriteľ si tiež môže nárokovať späť náklady, ktoré mu pri požičiavaní peňazí vznikli (napríklad poplatky rôznym štátnym inštitúciám).

Stále to však bude zrejme výhodnejšie, ako zostať s nevýhodným úverom na krku.

 

2. Žiadne pokuty za predčasné splatenie úveru

Ak ste sa rozhodli predčasne splatiť úver, veriteľ vám nemôže účtovať pokuty či poplatky navyše. Jedinou výnimkou je náhrada nákladov spojených s úverom (právne poplatky, ktoré musela banka zaplatiť štátu). Tá však môže byť maximálne 0,5 % z celkovej sumy úveru, ak vám do pôvodného dátumu splatenia úroku ostáva menej než rok. V prípade, že do toho dátumu ostáva viac než rok, veriteľ môže žiadať náhradu vo výške 1 %.

 

3. Musíte presne vedieť, koľko navyše zaplatíte

Vaša zmluva o úvere musí v sebe obsahovať jasne definované tzv. RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov). Je to číslo v percentách, ktoré hovorí nielen o výške úroku, ale o celkových nákladoch na zriadenie pôžičky. Či už ide o jednorazové poplatky (poplatok za sprostredkovanie, poplatok za znalecký posudok), alebo pravidelné poplatky spojené s pôžičkou (poistenie, poplatky za vedenie bankového účtu).

Ak nie je hodnota RPMN vo vašej zmluve jasne definovaná, úver sa považuje za bezúročný.

 

Nie je to všetko

Toto boli len 3 najzákladnejšie práva pri spotrebiteľských úveroch. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránky Národnej banky alebo portály venujúce sa právam spotrebiteľa.

A ak by ste sa najradšej vyhli bežným úverom, môžete skúsiť kolektívne pôžičky Finzo. V nich sa viacero malých veriteľov z radov bežných ľudí spojí, aby vám požičali sumu do 2 000 eur na tak dlho, ako budete potrebovať (od 3 do 24 mesiacov).

A ak chcete efektívne zhodnotiť svoje financie, môžete sa pridať na stranu investorov. Môžete požičiavať malé sumy väčšiemu množstvu ľudí, vďaka čomu rozložíte riziko. Pomôžete tým, ktorí to potrebujú a necháte vaše peniaze pracovať!

Loan amount:
Loan period:

Repayment:

Get an offer within few minutes!

* This is a representative offer.

Log in