• info@finzo.sk
  • |
  • 0903 960 069
 5 najčastejších otázok pre investorov na portáli Finzo
03.09.2018

5 najčastejších otázok pre investorov na portáli Finzo

Neradi sa pozeráte na to, ako vaše peniaze nečinne ležia? Ak hľadáte dobré miesto kde investovať bez výrazného rizika, Finzo je ideálnou voľbou. V tomto článku vám do hĺbky zodpovieme 5 najčastejších otázok o komunitných pôžičkách, ktoré zaujímajú našich investorov.

 

Znížte riziko investovania

Viete, čo je riziko pri investovaní?

Profesionálni investori tvrdia, že riziko nie je nič viac, len miera neznalosti. Ak totiž spoznáme vec, do ktorej chceme investovať skutočne do hĺbky, začneme rozoznávať drobné detaily, ktoré odlišujú dobrú príležitosť od zlej. Budeme vedieť, aké slabé a silné stránky jednotlivé príležitosti majú a vieme sa podľa toho zariadiť.

Aby sme vám pomohli získať dostatok informácií, ako sa správne rozhodnúť, či je investovanie cez Finzo pre vás to najlepšie, pripravili sme pre vás užitočné tipy. Zodpovieme vám do hĺbky 5 najčastejších otázok od investorov. Poďme na to!

 

1. Čo sa stane, ak dlžník prestane splácať svoje záväzky? Prídem o svoje peniaze?

Každá pôžička v sebe prirodzene nesie isté riziko, že dlžník svoje záväzky nesplní. Stať sa môže čokoľvek, a preto sa obvykle používa krytie, ktoré prepadá v prospech veriteľa, ak by dlžník pôžičku nemohol splatiť.

Vo Finzo používame namiesto krytia tzv. Záručný fond. Do Záručného fondu prechádzajú 3 % zo splátky každej pôžičky. Ak by sa stalo, že na splátku čakajú investori viac ako 3 mesiace, môžu buď počkať na splatenie, alebo požiadať o vyplatenie svojho vkladu zo Záručného fondu.

Záručný fond pokryje od 60 do 80 % investovanej sumy, pričom presné percento záleží od pomeru problémových úverov a sumy uloženej vo fonde. Záručný fond svoje pohľadávky predáva vymáhačskej firme a získané prostriedky sa vracajú späť do fondu.

 

2. Čo je bonus a ako funguje?

Komunitné pôžičky sa skladajú z peňazí od niekoľkých investorov. To, ktorí investori sa do pôžičky zapoja (môžu investovať), je rozhodnuté podľa niekoľkých faktorov, hlavne však úroku. Ak stoja o investíciu dvaja investori, pričom obaja si stanovili presne rovnaké podmienky, vybraná je tá investícia, ktorá mala nastavený vyšší bonus.

Bonus je suma, ktorú investor zo svojho úroku prenechá portálu a je vyjadrená v percentách. Ak teda nastavíte bonus napríklad na 10 % pri vyplácanom úroku 50 eur, 5 eur z každej prijatej splátky sa vráti portálu.

 

3. Viem si overiť dlžníka a účel pôžičky?

Informácie o účele úveru neposkytujeme, avšak overenie dlžníka vo Finzo je pre investora tá najjednoduchšia vec. Každý dlžník má totiž svoje „úverové hodnotenie”. Je to číslo od 601 do 1000, ktoré vyjadruje bonitu dlžníka, a teda pravdepodobnosť splatenia úveru.

Úverové hodnotenie vypočítavame na základe údajov z úverového registra EOS KSI a CreditCheck, výšky platu, druhu zamestnania, vlastníctva nehnuteľností a niekoľkých ďalších faktorov.

Žiadateľov rozdeľujeme do 4 kategórií podľa výšky ich skóre:

- 601 – 700: Žiadateľ mal v minulosti menšie problémy so splácaním, avšak dnes pre investora už neznamenajú žiadne riziko.

- 701 – 800: Priemerný žiadateľ o úver, ktorý nemal problémy so splácaním úverov v minulosti.

- 801 – 900: Žiadateľ, o ktorom máme viac informácií, je schopný splácať úver a má historicky dobrú platobnú morálku.

- 901 – 1000: Žiadateľ s dobrou pracovnou pozíciou, dobrým platom a historicky dobrou platobnou morálkou.

Teoreticky môže mať človek úverové hodnotenie aj nižšie ako 601, avšak pre nás je dôležité, aby naši investori investovali do bezpečných pôžičiek. Preto žiadateľom so skóre pod 601 úverové zmluvy neposkytujeme.

 

4. Ako funguje právny vzťah medzi mnou a Finzo, prípadne mnou a dlžníkom?

Každý investor má úverovú zmluvu priamo s dlžníkom, v ktorej sú definované všetky náležitosti – úroky, splátky, čas, na ktorý je pôžička poskytnutá a ostatné podrobnosti. Finzo figuruje ako spoločná platforma, ktorá uľahčuje dohodu (a jej naplnenie) medzi dvoma stranami, poskytuje právne zázemie (ako napríklad zmluvy či riešenie sporov), hlavne však funguje ako „bezpečnostná sieť”.

Dlžníkom zabezpečujeme, aby požadované peniaze dostali a investorom pomáhame vyberať splátky, riešiť problémy, pokryť nesplatené pôžičky pomocou Záručného fondu.

Takže aj v prípade rizikovej pôžičky či nezodpovedného dlžníka sa investorovi vráti 55 – 70% istiny. Akékoľvek prípadné spory, jednanie s úradmi a inými firmami je taktiež v našej réžii, pričom investor nemusí nič riešiť a tiež nič neplatí.

 

5. Ako je to s automatizáciou investovania? Bude odo mňa systém žiadať povolenie, alebo sám rozdistribuuje moje prostriedky?

Investovanie do pôžičiek vo Finzo je z veľkej časti automatizované. Pri vytváraní investičného účtu si pripravíte tzv. investičné profily (môžete ich mať až 10), čo sú vlastne „vzorcesprávania pre vaše automatické investovanie. Potvrdíte ich digitálnym podpisom a systém sa postará o investovanie.

Môžete sa rozhodnúť, aké podmienky (napríklad maximálna výška pôžičky, požadovaný úrok) chcete poskytnúť ľuďom s rôznym úverovým hodnotením a vaša ponuka sa následne pridá do poradovníka.

Náš systém páruje žiadateľov a veriteľov podľa zhody alebo blízkosti zadaných parametrov. Ak sa viac investorov zhoduje, o poradí investovania rozhoduje bonus, o ktorom sme písali vyššie – čím vyššie percento bonusu ste vo svojej ponuke uviedli, tým pravdepodobnejšie je, že budete medzi investormi.

Ak chcete investovať do konkrétneho úveru, môžete si vybrať zo žiadostí v časti Investície, Žiadosti o úver. Všetky detaily ponuky vyplníte online (sumu, percento úroku, bonus) a ak sa nájde dostatok investorov na naplnenie úveru, pôžička sa uzavrie. V prípade, že žiadateľ žiadosť stiahne alebo sa nenájdu investori, všetky peniaze sa vracajú naspäť na váš investičný účet.

A to by bolo všetko!

Ak ste tu nenašli odpoveď na svoju otázku, skúste si pozrieť informácie pre investorov, alebo nám napíšte. Určite vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Loan amount:
Loan period:

Repayment:

Get an offer within few minutes!

* This is a representative offer.

Log in